ESCOLA ESCALADEI

Cerdanyola del Vallès

1r de primària _ àrees

Tutoria

Llengua

Matemàtiques

Anglès

Música

Per a comunicar-vos amb l'especialista de l'àrea feu servir aquest mail:

escaladeieducaciomusical@gmail.com

Entrega d'activitats, comentaris, dubtes, aclariments, ...

Plàstica

Medi

Educació física

Educació en valors

Pares i mares

Per a comunicar-vos amb la tutora o el tutor feu servir aquest mail:

escaladei1r@gmail.com

Comentaris, dubtes, aclariments, ...