ESCOLA ESCALADEI

Cerdanyola del Vallès

infantil 3 anys _ àrees

Tutoria

Lectoescriptura

Matemàtiques

Música

Plàstica

Anglès

Descoberta de l'entorn

Pares i mares

Per a comunicar-vos amb la tutora o el tutor feu servir aquest mail:

gimenez.ester89@gmail.com

Comentaris, dubtes, aclariments, ...