ESCOLA ESCALADEI

Cerdanyola del Vallès

infantil 5 anys _ àrees

Tutoria

Lectoescriptura

Anglès

Matemàtiques

Música

Plàstica

Informàtica

Descoberta de l'entorn

Pares i mares

Per a comunicar-vos amb la tutora o el tutor feu servir aquest mail:

P5classedelsocells@gmail.com

Comentaris, dubtes, aclariments, ...