ESCOLA ESCALADEI

Cerdanyola del Vallès

1r de secundària _ Àrees

Tutoria

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua anglesa

Matemàtiques

Socials

Naturals

Tecnologia

Educació musical

Per a comunicar-vos amb l'especialista de l'àrea feu servir aquest mail:

miquelescoles@gmail.com

Entrega d'activitats, comentaris, dubtes, aclariments, ...

Educació visual i plàstica

Educació física

Pares i mares

Per a comunicar-vos amb la tutora o el tutor feu servir aquest mail:

gloriasanya@gmail.com

Comentaris, dubtes, aclariments, ...