ESCOLA ESCALADEI

Cerdanyola del Vallès

2n de secundària _ Àrees

Tutoria

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua Anglesa

Francès

Matemàtiques

Socials

Naturals

Tecnologia

Educació musical

Educació visual i plàstica

Educació física

Pares i mares

Per a comunicar-vos amb la tutora o el tutor feu servir aquest mail:

tonisoler14@gmail.com

Comentaris, dubtes, aclariments, ...