ESCOLA ESCALADEI

Cerdanyola del Vallès

3r de secundària _ Àrees

Tutoria

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua anglesa

Francès

Matemàtiques

Naturals

Tecnologia

Socials

Música

Per a comunicar-vos amb l'especialista de l'àrea feu servir aquest mail:

miquelescoles@gmail.com

Entrega d'activitats, comentaris, dubtes, aclariments, ...

Educació visual i plàstica

Educació física

Cultura clàssica

Pares i mares

Per a comunicar-vos amb la tutora o el tutor feu servir aquest mail:

montsemm68@gmail.com

Comentaris, dubtes, aclariments, ...