ESCOLA ESCALADEI

Cerdanyola del Vallès

4t de secundària _ Àrees

Llengua catalana

Llengua castellana

Anglès

Francès

Alemany

Matemàtiques

Física i química

Biologia

Socials

Dibuix tècnic

Tecnologia

Plàstica

Música

Educació física

Tutoria

Pares i mares

Per a comunicar-vos amb la tutora o el tutor feu servir aquest mail:

nuriajanecastella@gmail.com

Comentaris, dubtes, aclariments, ...