ESCOLA ESCALADEI

Cerdanyola del Vallès

4t de secundària _ Àrees


Tutoria

Llengua catalana

Llengua castellana

Anglès

Francès

Alemany

Naturals

Socials

Tecnologia

Música

Plàstica

Educació física

Matemàtiques

Pares i mares

Per a comunicar-vos amb la tutora o el tutor feu servir aquest mail:

nuriajanecastella@gmail.com

Comentaris, dubtes, aclariments, ...