ESCOLA ESCALADEI

Cerdanyola del Vallès

4t de secundària _ Àrees


Tutoria

Llengua catalana

Llengua castellana

Anglès

Francès

Matemàtiques

Naturals

Socials

Tecnologia

Música

Plàstica

Educació física

Cultura clàssica

Pares i mares

Per a comunicar-vos amb la tutora o el tutor feu servir aquest mail:

isaacpereztorne@gmail.com

Comentaris, dubtes, aclariments, ...