ESCOLA ESCALADEI

Cerdanyola del Vallès

6è de primària _ Àrees

Tutoria

Llengua catalana

Llengua castellana

Per a comunicar-vos amb l'especialista de l'àrea feu servir aquest mail:

escaladeicastella@gmail.com

Entrega d'activitats, comentaris, dubtes, aclariments, ..

Llengua Anglesa

Per a comunicar-vos amb l'especialista de l'àrea feu servir aquest mail:

mariaesro96@gmail.com

Entrega d'activitats, comentaris, dubtes, aclariments, ..

Matemàtiques

Coneixement del medi natural i social

Science

Educació en valors

Educació musical

Per a comunicar-vos amb l'especialista de l'àrea feu servir aquest mail:

conxi.gil2@gmail.com

Entrega d'activitats, comentaris, dubtes, aclariments, ...

Educació visual i plàstica

Educació física

Si teniu qualsevol comentari, dubte o aclariment podeu comunicar-vos amb el mestre al correus escaladeicastella@gmail.com


Pares i mares

Per a comunicar-vos amb la tutora o el tutor feu servir aquest mail:

nmasippla@gmail.com

Comentaris, dubtes, aclariments, ...