ESCOLA ESCALADEI

Cerdanyola del Vallès

6è de primària _ Àrees

Tutoria

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua anglesa

Per a comunicar-vos amb l'especialista de l'àrea feu servir aquest mail:

mariaesro96@gmail.com

Entrega d'activitats, comentaris, dubtes, aclariments, ..

Matemàtiques

Coneixement del medi natural i social

Educació en valors

Educació musical

Per a comunicar-vos amb l'especialista de l'àrea feu servir aquest mail:

escaladeieducaciomusical@gmail.com

Entrega d'activitats, comentaris, dubtes, aclariments, ...

Educació visual i plàstica

Educació física

Pares i mares

Per a comunicar-vos amb la tutora o el tutor feu servir aquest mail:

nmasippla@gmail.com

Comentaris, dubtes, aclariments, ...